ខៀវ សានសាណា បានសម្តែងការរំភើបជាខ្លាំងក្រោយពីស្វាមីរបស់នាងបានទិញខុនដូថ្មីនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានតម្លៃខ្ពស់ ជាកាដូសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសជិតដាច់ឆ្នាំនេះ

ជាមួយនឹងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាត់ក្នុងទឹកមុខរីករាយ ទទួលបានបាច់ផ្កាពីសំណាក់ស្វាមី ខៀវ សានសាណា​ បានបង្ហាញសារខ្លី អរគុណស្វាមីដែលបានទិញ Condo មួយទៀតសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើង

ការលើកឡើងរបស់ខៀវ សានសាណា បានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសមិត្តភក្តីក្នុងសិល្បៈមានការសាទយ៉ាងខ្លាំង