វិបត្តិ​កូវីដ​១៩ ឬ​កូរ៉ូណា​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ពិសេស​ក្រុម​ហ៊ុន​សេវាកម្ម​ ដឹក​ជញ្ជូន​នានា​ រហូត​ខាត​បង់​រាប់​សិប​លាន​ និង​ខ្លះ​ប្រកាស​ក្ស័យ​ធន​ក៏​មាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាង​ណា​ សម្រាប់​មហា​សេដ្ឋី​មួយ​ចំនួន​បែរ​ជា​មាន​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង​អំឡុង​ការ​រីករាលដាល​នៃ​មេរោគ​កូវីដ​នេះ​ ភាគ​ច្រើន​ពួកគេ​គឺ​ជា​អ្នក​ជំនួញ​លើ​វិស័យ​អាជីវកម្ម​អនឡាញ។​ ទស្សនាវដ្ដី​មុខ​ជំនួញ​ដ៏​ល្បី​ឈ្មោះ​ Forbes បាន​ចាត់​ថ្នាក់​មហាសេដ្ឋី​២៥​រូប​ដែល​គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា​បាន​កើន​ប្រាក់​ចំណេញ​ទ្វេ​ដង​អំឡុង​២​ខែ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


២៥​រូប​នោះ​មាន​៣​នាក់​មក​ពី​ប្រទេស​ចិន​ ដូចជា Pony Ma, Jack Ma និង​ Huang Zheng​ ដែល​ឈរ​លេខ​១៨, ១៩​ និង​២២។​ Huang Zheng គឺ​ជា​ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន​ទិញ​ទំនិញ​អនឡាញ​ធំ​បំផុត​ទី​ពីរ​របស់​ចិន​ឈ្មោះ​ថា​ Pingduoduo បាន​ទទួល​ចំណេញ​គិត​ជា​ភាគ​រយ​ខ្ពស់​ជាង​លោក​ Jack Ma ទៅ​ទៀត​អំឡុង​កូវីដ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថាបនិក​ Facebook គឺ​លោក​ Mark Zuckerberg រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ ពោល​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​លោក​បាន​លោត​ពី​ ៣១​,៤​ពាន់​លាន​ ទៅ​ដល់​៨៦,៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ដោយ​សារ​មនុស្ស​នៅ​ផ្ទះ​ ទំនេរ​ច្រើន​ ដូច្នេះ​លេង​ Facebook កាន់​តែ​ច្រើន​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​កើន​ឡើង​យ៉ាង​គំហុក​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​CEO របស់​ Amazon លោក​ Jeff Bezos នៅ​តែ​ជា​បុរស​មាន​ទ្រព្យ​ច្រើន​ជាង​គេ​លើ​លោក​ ប៉ុន្តែ​ឈរ​លេខ​២​បន្ទាប់​ពី​ Mark ជា​បុគ្គល​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​អំឡុង​កូវីដ​ បាន​កើន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ពី ២៩,៩​ពាន់​លាន​ ដល់​១៤៦,៩​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​